НАЙ- ФОТОГЕНИЧНО БЕБЕ МЕСЕЦ МАЙ

Конкурса е завършил
70 Гласа
48 Гласа

5 месец и пловина

40 Гласа
36 Гласа